Careyn Torenhoeve

van totaal € 1.000 (3%)

Careyn Torenhoeve is een kleinschalige woonvorm voor 25 ouderen met psychiatrische problematiek in Hellevoetsluis. Graag halen wij voor onze bewoners een extra centje op om een leuke dag voor hen te organiseren!