Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

Normal cc945899f49584ed026d2dcf21f0bbe2985e718e
van totaal € 500 (8%)

Stichting BAB zet zich in voor de inclusie van mensen in het autisme spectrum (ASS) en met ADHD in de maatschappij. We geven voorlichting en begeleiden mensen bij participatie- en re-integratietrajecten. De stichting bestaat uit mensen uit de doelgroep, die eerder gewerkt hebben als ervaringsdeskundigen in de GGZ, maar zich nu richten op het leven na de zorg.

We hebben de eigenschappen van mensen met ASS en ADHD in kaart gebracht en hoe deze op een positieve manier ingezet kunnen worden in de samenleving, in relaties en op het werk. Deze visie hebben we verwoord in ons boek "Buitengewoon Actieve Breinen" waarvan de opbrengst uitsluitend gebruikt wordt voor het behalen van de doelstellingen van de stichting. Stichting BAB heeft een ANBI status.

Met het bedrag van deze collecte willen we graag boeken kopen voor onze Zelfhulp Bibliotheek, een project waarbij mensen met ASS en ADHD jongeren, die nog geen startkwalificatie hebben, helpen bij hun studie en buurtbewoners informeren over allerlei praktische onderwerpen.

Bekijk alle
23-03-2019 | 12:35 Mooi initiatief van een bevlogen stichting. De oprichters en medewerkers kunnen veel betekenen voor de mensen met ADHD en autisme omdat zij zelf een diagnose hebben gehad. Zij weten hoe het beste uit zichzelf te halen en kunnen dat overbrengen op anderen. Mensen met autisme en ADHD zijn juist heel betrokken en meevoelend. Stichting BAB brengt dat in de praktijk. Daarom heb ik enorm respect voor de medewerkers van de stichting.
23-03-2019 | 11:53